Zvýhodněný životem

Kvalita života je záležitost velmi subjektivní. Jeden může žít v luxusu a brát antidepresiva, druhý se potýkat s vážnou chorobou, ale radovat se z každého dobře stráveného dne. I proto nemám ráda, když dělíme lidi na zvýhodněný – znevýhodněný, chudý – bohatý,...