Pro autory

Vážení autoři a kolegové,

Pokud nám chcete nabídnout svoji knihu k vydání, přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a případně zašlete vaši nabídku a představu spolupráce.

Máme zájem o následující témata: osobní rozvoj, spiritualita, nové paradigma, empowerment, body mind spirit, celostní přístup ke zdraví a k člověku.
Na přečtení každého rukopisu si vyhrazujeme minimálně 6 týdnů, po jejichž uplynutí vám zašleme odpověď na vaši nabídku.

Naším cílem je vydávat knihy s potenciálem měnit životy lidí k lepšímu, zároveň je třeba, aby takové knihy oslovily co nejširší publikum, protože je to náš zdroj příjmů, bez kterého nelze fungovat. Proto vybíráme knihy, o kterých věříme, že se budou prodávat. Vaše rukopisy by tedy měly oslovit co nejvíce čtenářů. Je-li vaše kniha odborná nebo určena úzkému okruhu čtenářů, doporučujeme zvážit vydání knihy vlastním nákladem.

Vaše nabídka

Vaši nabídku můžete zaslat emailem nebo poštou na níže uvedenou adresu. Část nebo celý rukopis zašlete prosím poštou.

Vaše nabídka by měla obsahovat:

1. Srozumitelný a stručný průvodní dopis opatřený datem.

2. Kontaktní údaje (telefon, mobil a e-mail) včetně profilů na sociálních sítích a adresy vašich webových stránek.

3. Dosažené vzdělání včetně seznamu publikovaných titulů.

4. Důvody, které vás vedly k zaslání rukopisu, vaše zkušenosti v oboru a členství v profesních sdruženích dokládající vaše pracovní úspěchy.

5. Internetový odkaz na dříve vydané knihy či jiné publikace.

6. Stručný popis díla (shrnutí, které by mohlo být vytištěno na zadní obálce knihy o délce cca 250 slov).

7. Obsah s názvy kapitol, název knihy a celkový počet slov.

8. Úvod a prvních pár kapitol, případně celý rukopis. Stránky musí být řádně očíslované.

9. U každé ilustrace musí být uveden její autor, pokud nebyla vytvořena vámi, jakož i vysvětlení, jak souvisí s vaším textem. Originály ilustrací zasílejte pouze elektronicky přes úschovnu.

10. Proveďte prosím důkladný průzkum trhu v souvislosti s tématem, o němž píšete. Rozsah svého průzkumu popište. Uveďte cílovou skupinu čtenářů a návrhy na marketing (rádi bychom zjistili, čím se vaše dílo liší od dříve vydaných titulů, proto v online knihkupectvích vyhledejte, zda již byla vydána podobná kniha).

11. Přejete-li si, abychom vám váš vytištěný rukopis vrátili, přiložte prosím ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. V opačném případě v průvodním dopise uveďte pokyny, jak máme s přečteným rukopisem naložit. Nakladatelství Zlatý květ nenese odpovědnost za zaslané výtisky, u nichž není přiložená ofrankovaná obálka se zpáteční adresou.

Potěší nás 🙂

1. Kvalitní texty
2. Velmi kvalitní a krásné ilustrace
3. Nádherné výrobky, zejména karty
4. Osobní rozvoj a zdravý životní styl
5. Nápaditá témata a texty
6. Když se v díle objeví myšlenky či náměty z prostředí České republiky, protože jsme české nakladatelství.
7. Když je vaše nabídka důkazem vašeho talentu.
8. Když má autor realistická očekávání: někdy chvíli trvá, než se úspěch dostaví. Vážíme si projevené důvěry, váš projekt budeme v roli vydavatele dlouhodobě propagovat, proto uvítáme trpělivost.
9. Trpělivost. Ačkoli dostáváme velké množství nabídek, postupně na každou odpovíme.

Nevydáváme

1. Beletrii
2. Literaturu pro děti
3. Poezii
4. Odbornou literaturu

Tipy: Od každého autora očekáváme spolupráci při propagaci jeho díla, včetně příjemného vystupování na veřejnosti.

Rukopisy zasílejte poštou na tuto adresu:
Nakladatelství Zlatý květ
Mgr. Monika Tomíčková
Eliášova 1
160 00 Praha 6