Země jako kotva ženské spirituality

Druhý seminář z cyklu Ke kořenům ženské spirituality

SETKÁNÍ  PROŽITKOVÉ PŘEDNÁŠKY  ENERGETICKÁ PRÁCE

Slunovrat, sobota 20. června 2020 od 12:00

Kaple Máří Magdalény, Jičín, Sedličky

Zveme vás na cyklus prožitkových seminářů Ke kořenům ženské spirituality s Terezií Dubinovou www.oheladom.cz, ve kterém se společně skrze poznání v souvislostech, smyslové vnímání, prožitek a rituály dostaneme k podstatě ženství, k jeho samotným kořenům.

Druhý z cyklu seminářů se bude věnovat tématům: 

❤ Země jako živá bytost

❤ Spojení žen a ženské spirituality se Zemí

❤ Práce se živly

❤ Znovuobnovení spojení se Zemí

❤ Tělo a jeho moudrost

❤ Rituál k uctění Matky Země

Na všech seminářích budeme používat vůně, imaginaci, tanec a rituály.

Cena semináře 2200 Kč

Cena čtyřdílného cyklu 8000 Kč

Termíny dalších setkání: 25.4., 29.8., 17.10. 2020

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Seminář bude probíhat na několika energeticky silných místech v Jičíně podle počasí. Prvním z nich je kaple Máří Magdaleny na kopci Zebín u Jičína. Potom se přesuneme do Duhové medicíny, kde v případě deště proběhne celý seminář.

V Duhové medicíně nabízíme možnost přespání na za 100 Kč/noc (je třeba mít vlastní karimatku a spacák) nebo si můžete zajistit ubytování ve městě. U Duhové medicíny je také velké bezplatné parkoviště.

Přesuny mezi Zebínem a Duhovou medicínou upřesníme podle počasí.

Vezměte si s sebou deku, šál či pašmínu, pohodlné oblečení a boty do přírody, poznámkový blok a předmět k uctění Matky Země.

Rezervujte si místo