Semináře

  Cyklus Ke kořenům ženské spirituality

Proměny ženské spirituality

NOVÝ TERMÍN (brzy zveřejníme)

Praha 1, Husova 242, Galerie Podkroví

Zveme vás na cyklus prožitkových seminářů Ke kořenům ženské spirituality s Terezií Dubinovou, Ph.D., ve kterém se společně skrze poznání v souvislostech, smyslové vnímání, prožitek a rituály dostaneme k podstatě ženství, k jeho samotným kořenům.

V prvním ze seminářů se podíváme na to, jak se liší ženská a mužská spiritualita, na matriarchát a patriarchát a na celostní moudrost starověkých mýtů. 

Seminář proběhne v komorní skupině maximálně 13 žen.

Je možné zúčastnit se jednotlivých seminářů (2 200 Kč) nebo celého cyklu za zvýhodněnou cenu (8 000 Kč).

Země jako kotva ženské spirituality

Sobota 20. června 2020, Slunovrat

Jičín, kaple Máří Magdalény

Druhý z cyklu seminářů proběhne v Jičína na energeticky silných míste a budeme se zabývat spojením žen a ženské spirituality se Zemí, budeme pracovat se živly a pomocí rituálu obnovovat spojení s Matkou Zemí. 

Je možné zúčastnit se jednotlivých seminářů (2 200 Kč) nebo celého cyklu za zvýhodněnou cenu (8 000 Kč).

Celistvost ženských archetypů

Sobota 29. srpna 2020

Praha 6, Lysolaje, silové místo u studánky

Zveme vás na třetí z  cyklu prožitkových seminářů Ke kořenům ženské spirituality s Terezií Dubinovou, Ph.D., ve kterém se budeme zabývat tím, jak ovlivňují archetypy náš život a jak můžeme spolupracovat s jejich energií.

Semináře proběhnou v komorní skupině maximálně 13 žen.

Je možné zúčastnit se jednotlivých seminářů (2 200 Kč) nebo celého cyklu za zvýhodněnou cenu (8 000 Kč).

Partnerství: žena v roli milenky, partnerky, manželky a matky

Sobota 17. října 2020

Praha 1, Husova 242, Galerie Podkroví

Zveme vás na čtvrtý z cyklu prožitkových seminářů Ke kořenům ženské spirituality s Terezií Dubinovou, Ph.D., ve kterém se budeme zabývat posvátnou sexualitou a harmonizací partnerství. 

Semináře proběhnou v komorní skupině maximálně 13 žen.

Je možné zúčastnit se jednotlivých seminářů (2 200 Kč) nebo celého cyklu za zvýhodněnou cenu (8 000 Kč).