Kořeny ženské spirituality

„Bible“ moderní ženy

490 Kč

Role ženy i muže se mění, stejně tak jako naše partnerské vztahy. Jejich novou podobu, své poslání i své kořeny nyní všichni znovu objevujeme. Způsob, jakým je žena vnímána dnes - jako matka, hospodyně, pečovatelka, pracující žena, je výsledkem tisíciletého vývoje. Avšak existovaly doby, kdy byla žena vnímána mnohem rozmanitějším způsobem - jako kněžka, bohyně, dárkyně života či posvátná milenka.
  • Kam se poděla ženská pospolitost?
  • Proč spolu ženy soupeří, místo aby se podporovaly?
  • Jsou boje, války a soupeření skutečně nedílnou součástí naší reality a bylo tomu tak „vždy“?
  • Odkud pramení historicky podřízená role ženy a jak to všechno začalo?

Tato kniha přináší odpovědi na tyto a mnohé další otázky spojené s postavením ženy ve společnosti, rodině či historii.

Kniha Kořeny ženské spirituality, vyšla poprvé v roce 2013, a stala se pro mnoho žen zásadní knihou na cestě jejich osobního rozvoje. Připravili jsme proto pro vás její nové vydání – s novou obálkou, grafickou podobou i recenzemi zajímavých osobností. 

„Práce se ženami mi ukázala jednu zajímavou věc: Jako ženy si ze svého vlastního dospívání velmi často neseme určité trauma, že jsme během tohoto procesu nebyly přijaty a dostatečně podporovány. A je to právě tato naše vnitřní část, někdy nazývaná Vnitřní Pannou, která volá po naší pozornosti v dospělosti. Tato část se pak často projevuje vnitřním smutkem, který nám nedovoluje žít naše ženství s radostí a sebehodnotou.“

ISBN: 978-80-906901-1-0
Brožovaná, 312 stran

Terezie Dubinová, PhD.

Vystudovala hebraistiku a kulturologii na FF UK v Praze. Celým jejím životem se prolíná blízký vztah k židovské kultuře a odráží se v její přednáškové, studijní a autorské práci. Informace čerpá z hlubokého studia akademických pramenů (ze znalosti původních textů Bible a starověkých mýtů), ze zdrojů terapeutických i ze své osobní zkušenosti. Jak sama říká, mateřství zahájilo její radikální osobní vývoj, kdy se začala více zabývat ženskými tématy, jak z akademického, tak ze spirituálního pohledu. Dnes provádí semináři a přednáší po celé České republice i v zahraničí.

Je autorkou knih Ženy v Bibli, ženy dnes a Kořeny ženské spirituality. Aktivně se zabývá společenskými a občanskými tématy. V roce 2016 jí vyšla kniha rozhovorů se signatářem Charty 77 a římskokatolickým farářem Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem. Také se věnuje astroterapeutické práci a spravuje synagogy v Turnově a Jičíně. www.oheladom.cz 

Reference ke knize Kořeny ženské spirituality

Moc vás zdravím, a dávám vědět, že na světě je kniha, kterou bych vám chtěla moc doporučit….Všem ženám přeji, at’je jim tato kniha průvodcem, pomocníkem a krásným nástrojem v znovunabytí své síly a radosti z ženství.
Čtěte pomalu, není to kniha na jeden zátah, ale spíš takové soukromé studium ženství…jakou roli mělo v dávné historii, kde se to zadrhlo, a že můžeme z našich kořenů čerpat, porozumět vývoji a posunout se dál. Jak ženy, tak muži, a tvořit nové partnerské vztahy a jejich podobu.

– Klára Issová, herečka

Reference ke knize Kořeny ženské spirituality

Číst tuto nádhernou, pro mě téměř posvátnou knihu, je jako dotýkat se věcí, které žijí ukryté někde hluboce v nás ženách. O kterých někde uvnitř víme, ale bohužel jsme byly nucené na ně vlivem dávné historie zapomenout.
Stačí ale knihu otevřít, ponořit se do čtení, a vše je najednou přítomno a volá duše žen, aby si vzpomněly. Na svoje kořeny, na svoji podstatu, na svoji ženskou esenci, sílu, i svobodnou, instinktivní duši, na vše, čeho se musely ženy vlivem patriarchální společnosti kdysi dávno vzdát a co jim bylo ukradeno.

– SILVIA HENNIGER, terapeutka zaměřená na oblast partnerství, intimity a sexuality

Reference ke knize Kořeny ženské spirituality

Skvělá kniha, která se pokouší vysvětlit, kde jsou kořeny současného sebepojetí a postavení žen (a mužů) a proč. Celkovou mozaiku skládá bez předsudků ze všech dostupných zdrojů; vědecký výzkum, práce feministických historiček či obecně vědkyň, které se „nehodily“ do hlavního proudu, tu sáhne do astrologie, tu do něčeho na způsob new age. Klíčová slova: ženská síla, historie, teologie, mýty, kosmologie, archetypy, feminismus (předsudky pryč prosím). Šest hvězdiček z pěti.

– Kateřina Edrová Čadová, čtenářka

Prohlédněte si ukázku z knihy

Rozhovor s autorkou Terezií Dubinovou

Ilustrace v knize