Jak napravovat svět

Rozhovory s inspirativními Izraelci

Novinka

390 Kč

Nová kniha JAK NAPRAVOVAT SVĚT je inspirovaná příběhy Izraelců, kteří hledají nové způsoby, jak tvořit, žít, měnit svoje prostředí, a nestěžovat si ani ve složitých podmínkách. Vznikla z hluboké lásky, obdivu a porozumění Izraeli a je složená z rozhovorů s lidmi výjimečnými svou schopností tvořit z ošklivosti krásu, ze zranění příležitost a z osudu výzvu.
Název knihy je inspirovaný myšlenkou „tikkun olam“, hebrejsky „nápravy světa“, která je motorem židovského aktivního přístupu ke společnosti a občanství. Izraelci nečekají, až za ně stát něco udělá: snaží se ihned o nápravu, z místa, kde jsou, svými silami, ve spolupráci s druhými a v pružné přizpůsobivosti podmínkám. Nezdržují se výmluvami, proč něco nejde – hledají cesty, aby to šlo.

ISBN: 978-80-906901-0-3
240 stran, česky

Jaká je kniha Jak napravovat svět

Terezie Dubinová, PhD.

Vystudovala hebraistiku a kulturologii na FF UK v Praze. Celým jejím životem se prolíná blízký vztah k židovské kultuře a odráží se v její přednáškové, studijní a autorské práci. Informace čerpá z hlubokého studia akademických pramenů (ze znalosti původních textů Bible a starověkých mýtů), ze zdrojů terapeutických i ze své osobní zkušenosti. Jak sama říká, mateřství zahájilo její radikální osobní vývoj, kdy se začala více zabývat ženskými tématy, jak z akademického, tak ze spirituálního pohledu. Dnes provádí semináři a přednáší po celé České republice i v zahraničí.

Je autorkou knih Ženy v Bibli, ženy dnes a Kořeny ženské spirituality. Aktivně se zabývá společenskými a občanskými tématy. V roce 2016 jí vyšla kniha rozhovorů se signatářem Charty 77 a římskokatolickým farářem Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem. Také se věnuje astroterapeutické práci a spravuje synagogy v Turnově a Jičíně. www.oheladom.cz 

Reference ke knize Jak napravovat svět

Kulturoložka a hebraistka Terezie Dubinová prokřižovala Izrael skrz naskrz, až se při pohledu na mapu jejích cest točí hlava. Výuka hudby a jejích kořenů, mystická kaligrafie, tanec, arabsko-židovská setkání a debaty… Metody tikkun olam neznají hranice. A vypravěčka se nikdy neopomene vyptat na osobní příběh léčitelů světa, na jejich životní i duchovní pouť. Bezmála čtyřicet příběhů vytváří pestrou mozaiku lidí s odlišnými geografickými, sociálními i kulturními kořeny. Kaleidoskop téhle knihy odráží tavicí tyglík, jakým je stát, který se po druhé světové válce zrodil na starověkých kořenech, na střepech evropských i orientálních židovských komunit i odlišném fundamentu arabsko-palestinského obyvatelstva.

– Jakub Szantó, televizní reportér a spisovatel

Reference ke knize Jak napravovat svět

Kniha je pro mne milostným románem a lékařsko-terapeutickou příručkou v jednom. Čtenář se v ní prostřednictvím rozhovorů setká s autorčinou pozoruhodnou erudicí a intimní znalostí současné izraelské společnosti. Je to kniha o tikkun olam, je to jiný pohled na Izrael a izraelskou společnost. Je to reportáž do židovského srdce.

– Daniel Soukup, judaista a bohemista

Prohlédněte si ukázku z knihy