blog

Božské mužství

Překlad nového článku o Božském mužství duchovní učitelky, spisovatelky a autorky našich knih Jsi Čaroděj/ka? a Rozhovor s andělem Inelie Benz.

Při tvorbě nového světa, nového paradigmatu často slyšíme slova jako „Božské Ženství“, „Bohyně v nás“, „Matka Země“, „Pachamama“, „Solární Ženství“ a další. Představují to nejlepší z ženských energií v nás a na naší planetě.

Ale co „Božské Mužství“, „Pachapapa“, „Bůh v nás“, „Otec Země“, „Solární mužství“? Božská mužská energie byla v minulých několika tisíci letech zneužita skrze naše kolektivní volby a rozhodnutí.

Byla v našem příběhu označena jako „ta zlá, ta špatná“. Nebylo to veřejné označení. Veřejně se jako „špatná“ označovala žena a její ženská energie, zatímco mužská energie byla považována za toho „skutečného padoucha“.

Jako společnost jsme si do Božského Mužství projektovali Tyrana, Agresora, Zachránce, Mučedníka, Učitele nebo Všemocného Boha. Prostě všechny aktéry dobře známého začarovaného kruhu oběť/agresor.

Během několika posledních tisíciletí jsme využili kulturu, náboženství a genetiku, abychom nastavili zkorumpovaný a korumpující systém „moci nad druhými“ („power over others“).

Hierarchie není sama o sobě zkorumpovatelná, ani moc sama o sobě ne. Existují například hierarchie zodpovědnosti, které jsou cokoliv, jen ne zneužitelné. Ale moc nad druhými samozřejmě zneužitelná je. A jako druh, lidský druh, jsme využili Božské Mužství k tomu, aby prosazovalo a realizovalo „moc nad druhými“.

Takže, kde jsme dnes?

Jako jednotlivci i jako společnost máme obrovské množství programů, přesvědčení, náboženských doktrín a kulturních vzorců, které zabarvují, filtrují a interpretují „Božské Mužství“ do podoby Tyrana, Násilníka, Záchrance, Mučedníka, Učitele a Všemocného Boha. Zní vám to povědomě?

Muži, kteří na sobě pracují, často vnímají, tuto složitou situaci a mají tendenci ji přehnaně kompenzovat prací pro společnost, péčí o ženy či děti či jiným způsobem. Snaží se vyvážit tyrana a agresora tím, že budou zachráncem, spasitelem, učitelem či průvodcem.

Ale toto nastavení stále sytí začarovaný kruh oběť/agresor.

Náš lidský druh, tedy většina z nás, NEVÍ, jak se spojit se zdravou, čistou a krystalickou energii Božského Mužství bez toho, aby očekávala, že pro nás bude Božské Mužství automaticky něco dělat. Zachraňovat, ochraňovat, milovat … a tak dále.

Ale stejně tak jako JSME Božským Ženstvím, stejně jako Gaia je Matkou a slunce je Solárním Ženstvím, JSME také Božským Mužstvím, Gaia je Otcem a slunce je Solárním Mužstvím.

Moc, síla, energie, jež byly polarizovány na mužské a ženské, jsou ve své PODSTATĚ, stejné. Oddělení, programy, role a přesvědčení s nimi spojené pocházejí od nás. Máme fyzické sexuální orgány a identitu pohlaví, které nám plně umožňují, abychom byli schopni rozlišovat a načítat tuto esenci CHI buď jako Ženskou nebo Mužskou, a používali ji odpovídajícím způsobem. Můžeme se také napojit na tu druhou, na tu, která nekoresponduje s našimi pohlavními orgány, ani identitou. Ale zde je často odpor.

VÝZVA K AKCI – pokud máte chuť, jak muži, tak ženy, pojďme se spojit a zkusme mít společný ZÁMĚR – zažívat Božské Mužství v jeho čisté, nezkažené, zdravé, celistvé a svobodné podobě. Pojďme VNÍMAT Božské Mužství v jeho čisté, nezkažené, zdravé, celistvé a svobodné podobě v mužích a ženách okolo nás.

Pro začátek stačí mít ZÁMĚR. Jak budeme v dalších dnech a týdnech postupovat a zpracovávat (si) témata, která se vynoří, můžeme se potom posunout směrem k tomu, abychom se STALI ztělesněním Božského Mužství.

Vezměme si zpět naše Božské Mužství a pojďme ho očistit od programů, projekcí a provazů, a pozorujme, co se bude dít.

Zapište si všechna přesvědčení a odpory, které se vám vynořují, když čtete tyto řádky. Také všechny programy, jež se aktivují. A jen vše pozorujte. Umožněte jim, aby se projevily, neposuzujte je, ani je neodstrkujte. Jen jim umožněte existovat ve vašem poli, zatímco je pozorujete a zvědomujete si je.

Pokud máte tyto programy zaryté pod kůží nebo jsou to pro vás silné spouštěče emocí, použijte Cvičení na zpracování strachu nebo jiné užitečné cvičení.

Tak co na to říkáte? 😊

Kde koupit knihy?

blog